Verhoging standaard donatie per 1 januari 2024

Als gevolg van de inflatie zijn onze kosten in de afgelopen periode fors gestegen. Met name de energiekosten, huur archiefcentrum, postzegels, papier (denk hierbij aan het magazine) zijn met tientallen procenten gestegen.
Gezien deze prijsstijgingen heeft het bestuur uiteindelijk besloten om de jaarlijkse donateursbijdrage per 1 januari 2024 te verhogen. Voor de buitendonateurs wordt dit minimaal € 25,00 per jaar, voor donateurs binnen Bolsward wordt dit minimaal € 20,00 per jaar.

“De wording van De Tiid, door de lens van Tonnie Siemonsma”, een kijk-, luister- en leesboek, nog enkele exemplaren verkrijgbaar.

Het boek “De wording van De Tiid, door de lens van Tonnie Siemonsma” is verkrijgbaar bij Het Boekhuis te Bolsward of te bestellen via info@stichtingbolswardshistorie.nl.
Het boek kost € 10,00.
Bij verzending zullen er verzendkosten in rekening worden gebracht.

Cadeau voor Bolsward: dakkapel terug op de Waag

Lees het hele artikel op:
https://www.stichtingbolswardshistorie.nl/nieuws/cadeau-voor-bolsward:-dakkapel-terug-op-de-waag/

Verzamelband Magazine Bolswards Historie

In het kader van de uitgave van het 10e Magazine Bolswards Historie heeft SBH een verzamelband uitgebracht. In de verzamelband kunnen 15 magazines worden opgeborgen.

De verzamelband is verkrijgbaar bij het archiefcentrum SBH gelegen op de 1e verdieping van de bibliotheek. U kunt de verzamelband ook bestellen door een e-mail te sturen naar bestuur@stichtingbolswardshistorie.nl

De kosten bedragen € 8,00 voor donateurs en € 10,00 voor niet-donateurs, exclusief verzendkosten a € 6,95.

Subsidiemogelijkheden bij SBH, afdeling Restauratie

Eigenaren van beeld bepalende woningen in de binnenstad, maar ook op de Harlingerstraat, Sneekerstraat en Franekerstraat kunnen een beroep doen op een subsidiebijdrage. SBH zorgt voor een stimuleringssubsidie van 20% met een maximum van €2.000,-.

Wij zijn voor onbepaalde tijd gestopt met het publiceren van onze nieuwsbrief. U kunt zich niet meer aanmelden.