Terug

Café Voorwaarts

Adres:

Snekerpoort

Toelichting bij foto:

348. Snekerpoort. Cafe Voorwaarts. uitbater H. Broersma. De eerste benaming die we van cafe Voorwaarts tegen komen is Roma. in 1875 is de eigenaar P. Nijlan. het cafe heet dan inmiddels de Prins. In november 1878 neemt de uit Gorredijk afkomstige Gerhardus de Jong de zaak over voor 5339 gulden. In de advertentie waarin de zaak in 1878 te koop aangeboden wordt staat de volgende omschrijving: Eene nette. nieuwe en gerijfelijke gebouwde huizinge. waarin logement. koffijhuis en societeit. Staande en gelegen op een aangenamen stand bij de voormalige Sneekerpoort te Bolsward. bevattende beneden- en bovenzalen. kamers. keuken. kelder. stallingen voor 40 paarden. ruim erf. bleek enz. Later wordt de naam veranderd in Voorwaarts en na een brand op 26 februari 1959 is het als café niet teruggekeerd. Gerhardus de Jong was ook eigenaar van een Omnibusdienst welke reed tussen Bolsward en Franeker. De Omnibus had plaats voor 10 passagiers en was bespannen met 2 of 3 paarden. een retour Bolsward-Franeker koste 2 gulden. voor bagage beneden de 3 kilo werden geen extra kosten in rekening gebracht.


Wij zijn voor onbepaalde tijd gestopt met het publiceren van onze nieuwsbrief. U kunt zich niet meer aanmelden.