Terug

Julianapark

Adres:

Snekerstraat

Toelichting bij foto:

286. Julianapark. 1942. Het Julianapark ligt aan de Snekerstraat te Bolsward en wordt ingesloten door de Secretaris Haitsmalaan, de Prof. dr Titus Brandsmalaan en de Koningin Wilhelminalaan. De hoofdingang, in de vorm van een monumentale toegangspartij, ligt aan de Snekerstraat. Het park is aangelegd in 1913 en is een geschenk van het Old Burger Weeshuis en het Sint Anthonygasthuis aan de gemeente Bolsward ter gelegenheid van de 100-jarige herdenking van de bevrijding van de Franse overheersing. De opdracht voor de aanleg werd gegeven aan de firma Wybren Krijns & Co uit Joure, die het park in een Gemengde Tuinstijl realiseerde naar ontwerp van haar tuinarchitect M. Meijer. De aanleg is een combinatie van formele en landschappelijke elementen, waarbij een formele en een landschappelijke vijver de landschappelijke structuur grotendeels bepalen. Omschrijving Vanaf de monumentale ingangspartij (FR-BOL-86B) leidt een door knot-iepen geflankeerde LAAN via een “rotonde” met “Beatrix”-boom en haagbeuken naar een formele aanleg met langwerpige waterpartij, gazons en bloemenborders. Aan de overzijde van het water ligt, in de centrale as en bedoeld als blikvanger, een witte houten BALUSTRADE, bestaande uit een gebogen middendeel en twee rechtgesloten zijvleugels met geprofileerde bekroning. Voor de balustrade staan twee vroeg-20ste-eeuwse kunststenen PIEDESTALS met ramkoppen, guirlandes en een kapiteel met eierlijst, bekroond door kunststenen VAZEN. Centraal in het park ligt op een kleine verhoging een muziekkoepel die tegenwoordig dienst doet als volière (FR-BOL-86D). Links van de waterpartij verschaft een y-vormige loofgang van haagbeuk toegang tot een knooppunt van paden met “rotende”. Hierachter ligt een landschappelijke aanleg met gazons, borders, een grillige waterpartij met eilandje en slingerpaden. Aan de westzijde ligt een tweede (witte), houten BALUSTRADE. Zuidelijk van de waterpartij ligt het (thans verwaarloosde en incomplete) ROSARIUM. Waardering Het Julianapark uit 1913 met monumentale onderdelen aan de Snekerstraat te Bolsward, is van algemeen cultuurhistorisch, architectuurhistorisch en stedebouwkundig belang: – vanwege de betekenis voor het sociale en culturele leven in de gemeente Bolsward; – vanwege de ontwerpkwaliteiten van het ontwerp; bijzondere betekenis van – als geslaagd voorbeeld van een ontwerp van tuinarchitect M. Meijer van de fa. Wybren Krijns en Co. uit Joure; -als geslaagd voorbeeld van de Gemengde Tuinstijl door de combinatie van een formele en een landschappelijke aanleg; -vanwege de betekenis voor de directe omgeving; -vanwege de bijzondere betekenis voor het aanzien van Bolsward; -vanwege de vrij grote gaafheid en oorspronkelijkheid van de aanleg; -als vrij zeldzaam voorbeeld van een kleinschalig stadspark in de provincie Friesland uit het begin van de 20ste eeuw. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed


Wij zijn voor onbepaalde tijd gestopt met het publiceren van onze nieuwsbrief. U kunt zich niet meer aanmelden.