Schilderij ‘Salomons oordeel’

De actie voor het de schilderij ‘Salomons oordeel’ is in volle gang.
U kunt nog steeds doneren op rekeningnummer NL37ABNA0215301870.
Ter info een publicatie in het Bolswards Nieuwsblad
https://bolswardsnieuwsblad.nl/artikel/1053815/actie-voor-herstel-vierhonderd-jaar-oude-schilderij-salomons-oordeel.html


Meld u aan voor onze nieuwsbrief