Subsidiemogelijkheden bij SBH, afdeling Restauratie

Eigenaren van beeld bepalende woningen in de binnenstad, maar ook op de Harlingerstraat, Sneekerstraat en Franekerstraat kunnen een beroep doen op een subsidiebijdrage. SBH zorgt voor een stimuleringssubsidie van 20% met een maximum van €2.000,-.


Wij zijn voor onbepaalde tijd gestopt met het publiceren van onze nieuwsbrief. U kunt zich niet meer aanmelden.