Magazine nummer 18

Het bestuur van Stichting Bolswards Historie heeft besloten de 18de uitgave van ons magazine, met als thema “75 jaar Vrijheid”, op 15 april 2020 tegelijkertijd met het Bolswards Nieuwsblad huis-aan-huis in Bolsward te verspreiden. Dit ter gelegenheid van het feit dat op 16 april 2020 het 75 jaar geleden is dat de stad Bolsward is bevrijd door het Canadese leger. Mede dankzij de Stichting Fonds Bolsward-Dronrijp 1993 en de adverteerders is deze huis-aan-huis verspreiding mogelijk gemaakt.
Mocht u als donateur, wonend binnen Bolsward, het magazine nà 15 april 2020 niet hebben ontvangen, dan vernemen wij dat graag. De donateurs woonachtig buiten Bolsward zullen het magazine per post ontvangen. Wij wensen iedereen alvast veel leesplezier met dit extra dikke magazine.

SBH en Covid-19

In verband met het heersend “Coronavirus Covid-19” heeft het bestuur van Stichting Bolswards Historie besloten om de donateursavond 2020 dit jaar geen doorgang te laten vinden.

De jaarstukken van 2019 kunt u op deze website bekijken en downloaden door via het tabblad ‘Organisatie’ naar het tabblad ‘ANBI’ te gaan.

De donateurs zullen de jaarstukken van 2019 samen met de factuur voor de donatie 2020 te zijner tijd per post ontvangen.

Schilderij ‘Salomons oordeel’

Op de website zal binnenkort meer informatie worden verstrekt over deze actie.
Zie tevens voor publicatie Bolswards Nieuwsblad van 16 oktober 2019.
https://bolswardsnieuwsblad.nl/artikel/1053815/actie-voor-herstel-vierhonderd-jaar-oude-schilderij-salomons-oordeel.html

Verzamelband Magazine Bolswards Historie

In het kader van de uitgave van het 10e Magazine Bolswards Historie heeft SBH een verzamelband uitgebracht. In de verzamelband kunnen 15 magazines worden opgeborgen.

De verzamelband is verkrijgbaar bij het archiefcentrum SBH gelegen op de 1e verdieping van de bibliotheek. U kunt de verzamelband ook bestellen door een e-mail te sturen naar bestuur@stichtingbolswardshistorie.nl

De kosten bedragen € 8,00 voor donateurs en € 10,00 voor niet-donateurs, exclusief verzendkosten a € 6,95.

Subsidiemogelijkheden bij SBH, afdeling Restauratie

Eigenaren van beeld bepalende woningen in de binnenstad, maar ook op de Harlingerstraat, Sneekerstraat en Franekerstraat kunnen een beroep doen op een subsidiebijdrage. SBH zorgt voor een stimuleringssubsidie van 20% met een maximum van €2.000,-.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief