“De wording van De Tiid, door de lens van Tonnie Siemonsma”, een kijk-, luister- en leesboek, nog enkele exemplaren verkrijgbaar.

Het boek “De wording van De Tiid, door de lens van Tonnie Siemonsma” is verkrijgbaar bij Het Boekhuis te Bolsward of te bestellen via info@stichtingbolswardshistorie.nl.
Het boek kost € 10,00.
Bij verzending zullen er verzendkosten in rekening worden gebracht.

Cadeau voor Bolsward: dakkapel terug op de Waag

Lees het hele artikel op:
https://www.stichtingbolswardshistorie.nl/nieuws/cadeau-voor-bolsward:-dakkapel-terug-op-de-waag/

SBH en Covid-19

In verband met het heersend “Coronavirus Covid-19” heeft het bestuur van Stichting Bolswards Historie besloten om de donateursavond 2020 dit jaar geen doorgang te laten vinden.

De jaarstukken van 2019 kunt u op deze website bekijken en downloaden door via het tabblad ‘Organisatie’ naar het tabblad ‘ANBI’ te gaan.

De donateurs zullen de jaarstukken van 2019 samen met de factuur voor de donatie 2020 te zijner tijd per post ontvangen.

Verzamelband Magazine Bolswards Historie

In het kader van de uitgave van het 10e Magazine Bolswards Historie heeft SBH een verzamelband uitgebracht. In de verzamelband kunnen 15 magazines worden opgeborgen.

De verzamelband is verkrijgbaar bij het archiefcentrum SBH gelegen op de 1e verdieping van de bibliotheek. U kunt de verzamelband ook bestellen door een e-mail te sturen naar bestuur@stichtingbolswardshistorie.nl

De kosten bedragen € 8,00 voor donateurs en € 10,00 voor niet-donateurs, exclusief verzendkosten a € 6,95.

Subsidiemogelijkheden bij SBH, afdeling Restauratie

Eigenaren van beeld bepalende woningen in de binnenstad, maar ook op de Harlingerstraat, Sneekerstraat en Franekerstraat kunnen een beroep doen op een subsidiebijdrage. SBH zorgt voor een stimuleringssubsidie van 20% met een maximum van €2.000,-.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief