Henricus Beekhuis

Op 10 maart 2017 is het boek: 

Henricus Beekhuis 1872-1959. Bolswarder huisarts, activist en sportman. Grondlegger van de Fietselfstedentocht

verschenen. Het boek is uitgegeven door Stichting Bolswards Historie en is geschreven door Jan J. Sangers. Dit boek geeft een boeiend beeld van een huisarts in een kleine provinciestad aan het begin van de twintigste eeuw.

Beekhuis was een man met een missie, verwoord door dichter Jacob Cats: “’t Is nutter saack gesondt te blijven, dan sieckten constigh weg te drijven.”

Zijn leven in Bolsward kenmerkte zich daarbij door een groot hart voor zijn patiënten, acties voor verbetering van de algemene gezondheidssituatie in de stad en het stimuleren van sport en beweging voor jong en oud. Bij dat alles gaf hij zelf het goede voorbeeld door onder andere het realiseren van een zwembad, acties tegen bedreigingen voor de gezondheid, initiatieven tot gymnastiek voor ouderen en bovenal door het organiseren van de eerste officiële Elfstedentocht per rijwiel in 1912, waaraan hij zelf ook deelnam. Deze tocht is nog steeds een groot evenement in Friesland en op Pinkstermaandag 5 juni 2017 zullen ook weer 15.000 mensen deze prachtige tocht gaan fietsen vanuit Bolsward.

Een bijzonder man dus voor Bolsward en voor allen die deze stad bewonen of al of niet per fiets bezoeken.

Het boek is in de winkel voor € 19,50 verkrijgbaar én is tevens te bestellen via ons e-mailadres: stichtingbolswardshistorie@gmail.com

Wij zijn voor onbepaalde tijd gestopt met het publiceren van onze nieuwsbrief. U kunt zich niet meer aanmelden.