Donateurs

Stelt u onze activiteiten op prijs? U kunt ons helpen door donateur te worden voor minimaal € 15,00 per jaar als u woonachtig bent in Bolsward. Bent u woonachtig buiten Bolsward stellen wij een donatie van minimaal € 20,00 per jaar op prijs in verband met verzendkosten e.d. Bij donateurschap ontvangt u 2 maal per jaar ons magazine. 

U kunt zich als donateur aanmelden door een e-mail te sturen naar bestuur@stichtingbolswardshistorie.nl of door contact op te nemen met onze secretaris de heer Jan Sangers, De Drift 27, 8701 LN Bolsward, telefoonnummer 0515 – 572217 of 06 – 53145716

Excursiecommissie

SBH zoekt drie nieuwe leden voor de excursiecommissie. Heeft u belangstelling om in een klein team uw organisatietalent, creativiteit en ideeën invulling te geven en één keer in de twee jaar een dagexcursie voor donateurs en andere belangstellende te organiseren, kunt u zich aanmelden via ons mailadres info@stichtingbolswardshistorie.nl of telefonisch via één van onze bestuursleden. De telefoonnummers staan onder organisatie – bestuur op deze website vermeld.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief