Organisatie

Het voornaamste doel van SBH was in 1952 het opzetten van een Oudheidkamer in het Stadhuis van Bolsward. Door een zorgvuldig aankoopbeleid is het Bestuur van SBH er toendertijd in geslaagd een aanzet te geven tot de totstandkoming van een waardevolle collectie van historisch verantwoorde voorwerpen en attributen betreffende de stad Bolsward. 

In 1973 is de doelstelling van SBH aangepast en is het Bestuur zich meer gaan toeleggen op het behoud van waardevolle historische objecten in de stad. Vanaf 1983 heeft SBH getracht oude panden, die de woonfunctie hadden verloren, aan te kopen en te restaureren tot woonhuis. 

Om financieel/juridische redenen werd toen een aparte stichting opgericht namelijk: “SBH, afd. Restauratie Historische Panden (SBH-restauratie)”. Het Bestuur van SBH-restauratie is hetzelfde als die van SBH. SBH-restauratie koopt momenteel zelf niet meer panden aan en/of financiert restauraties; dit komt vooral door wijziging van het subsidiebeleid van de overheid. 

Zij beperkt haar taak uitsluitend tot advisering bij restauratie en renovatie. Vanaf 1985 reikt SBH, in principe eens per jaar, een waarderingstegel uit aan een particulier, die naar het oordeel van het bestuur, in dat jaar de best geslaagde particuliere restauratie of renovatie tot stand heeft gebracht aan zijn of haar pand en daarmee het historisch stadsbeeld van Bolsward heeft verfraaid.

Organisatie

Meld u aan voor onze nieuwsbrief